• Kirsten 12x4
  • Laurens 12x4

Ontwikkeling moutmachine
De mouterij is een wezenlijk onderdeel van de Graanrepubliek. We hebben daarbij de ambitie om top-kwaliteit mout te kunnen maken met een heel precies gestuurd proces. Het werken aan de zelf ontwikkelde moutmachine gaat gestaag door en nadert de proof-of-concept fase.
Lees meer op de webpagina van Mouterij KiemKracht.

moutmachine tekenwerk

kiemkracht tekst 400

graanrepubliek black

Coöperatie