• Eenkoorn
  • Eenkoorn 12x4

Een belangrijk economisch verschil is dat moderne granen vooral in de afgelopen decennia door veredeling kortere halmen (tegen legering) en een hogere opbrengst hebben gekregen. In die opzichten is eenkoorn een ouderwets graan met specifieke voedingswaarde. Daarbij groeit het prima in arme gronden maar heeft een lage opbrengst.

graanrepubliek black