• Eenkoorn
  • Eenkoorn 12x4

Eenkoorn wordt gezien als voorloper van emmertarwe, spelt en gewone tarwe. Tarwe is bijvoorbeeld meer dan 10.000 jaar geleden ontstaan als gevolg van een kruising van een wilde grassoort met eenkoorn. Voor al deze soorten geldt overigens dat er flinke verschillen zijn in eigenschappen en inhoudsstoffen. Een belangrijk economisch verschil is dat moderne granen vooral in de afgelopen decennia door veredeling kortere halmen (tegen legering) en een hogere opbrengst hebben gekregen. In die opzichten is eenkoorn een ouderwets graan met specifieke voedingswaarde. Daarbij groeit het prima in arme gronden maar heeft een lage opbrengst.

graanrepubliek black