• Zuidbroek Hop 2018
  • Zuidbroek Hop Palen 2018
  • Zuidbroek Hopplantje 2018
  • Zuidbroek Fokko 2018

Hopteelt keert terug in het Noorden

Met de opkomst van kleine brouwerijen wordt de vraag naar lokale ingrediënten voor bier steeds groter. Eén daarvan is natuurlijk hop, een klimplant die eeuwen geleden al werd geteeld in het noorden. Hier worden de eerste palen gezet om de plant te kunnen laten klimmen.

hop peize 1840
Krantenbericht uit 1840

Eeuwenoude hopteelt
Hop was in de 17e eeuw de voornaamste bron van inkomsten in en rond Peize. De Noord-Drentse hop werd voor een deel verhandeld in de eigen regio, doch voor het overgrote deel werd hij naar elders geexporteerd. Hij werd verkocht naar de steden Groningen en Zwolle, maar ook naar brouwers in het Oldambt, in Westerwolde, Friesland en Holland. Bovendien zijn er achttiende eeuwse vermeldingen van vervoer van hop naar het Graafschap Bentheim. In het begin van de vorige eeuw toen de teelt in Noord-Drenthe eigenlijk al op zijn retour was, zijn er nog enkele jaren bekend waarin men veel hop naar Engeland exporteerde.

hop uit peize 1981b
Krantenbericht uit 1981

Moderne initiatieven
Begin tachtiger jaren waren er initiatieven om de teelt terug te brengen die waren geinspireerd door de publicatie van J. Bieleman in de Nieuwe Drentse volksalmanak getiteld De Noord-Drentse hopteelt. Tegenwoordig is er opnieuw belangstelling en zijn er nieuwe kansen vanwege de vele micro brouwerijen die de laatste jaren zijn verschenen.

Zuidbroek Fokko 1200 2018
Fokko Prins in zijn hopveld in Zuidbroek (2018)

graanrepubliek black