• Winkel Laden 14x2
  • Kirsten 12x4
  • Laurens 12x4

De Graanrepubliek

Coöperatie de Graanrepubliek is een samenwerkingsverband van boeren en graanverwerkende bedrijven die samen de teelt en de verwerking van granen in al hun verscheidenheid weer een nieuwe impuls willen geven. De komende jaren zullen de diverse bedrijven hun intrek nemen en gaan groeien zowel in als buiten de oude stoomlocomotievenloods in Bad Nieuweschans.

Foodmiles
In plaats van granen over de hele wereld te verschepen ontstaat bij ons weer een locale economie. Op dit moment is brouwgerst een wereldwijde commodity. Graan verbouwen betekent concurreren met boeren van over de hele wereld. Wij gebruiken buiten de reguliere brouwgerst ook tal van andere granen en besparen bovendien de uitstoot die het gevolg is van het wereldwijde transport.

Biodiversiteit
Een nieuwe propositie voor boeren: deze granen concurreren niet op de wereldmarkt binnen een mondiale monocultuur. Biodiversiteit zorgt voor minder kwetsbare gewassen op de langere termijn omdat een reservoir van potentieel nuttige eigenschappen behouden blijft. Hoewel de huidige veredelde graanrassen op zichzelf uitstekende eigenschappen hebben, brengt de monocultuur risico’s met zich mee.

eenkoorn graanrep 2018
Proefvelden Ebelsheerd

Integratie
Waar een bakker of brouwer ingrediënten inkoopt bij een groothandel is dit hier integraal onderdeel van de opzet. Dit biedt kansen om te komen tot onderscheidende producten ten opzichte van concurrenten en geeft een grotere waarde aan het idee van ‘streekproducten’.

Smaak
De verschillende graansoorten en rassen - variëteiten hebben andere eigenschappen waaronder een ander karakter en smaak. Daarbij komen de verschillende plaatsen en bodemtypen die hun vloed hebben (terroir).

graanrepubliek black